Keskuse sihtrühm on uimastisõltuvusega täisealised inimesed, kes vajavad professionaalset abi psüühika- ja käitumismuutuse saavutamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste parandamiseks.

Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning põhineb inimese enda motivatsioonil.