• Igapäevaeluoskuste õpetamine ja arendamine
• Tööharjumuste kujundamine
• Kaine elustiili kujundamine läbi praktikate, keskuses toimuvate ühisürituste
• Füüsilise aktiivsuse tõstmine ja arendamine läbi sporditegevuste.
• Individuaalne ja grupinõustamine