Mida teha?

Mida teha sellises olukorras, kui olete teada saanud, et teie lähedasel on narkosõltuvus? Esmalt tuleks üle saada segadusest ja hämmingust. Teadke, et see ei ole teie süü. Narkomaania on haigus, mille eelsoodumused antakse edasi geneetiliselt mitmete põlvkondade kaupa. Te olete kõike õigesti teinud ja soovinud parimat oma mehele, vennale või lapsele. Narkomaania ei ole kellegi süü, vaid haigus. Ärge süüdistage end selles, et te õigel ajal ei märganud ega sekkunud. Ei tasu ühest äärmusest teise kõikuda. Tihti on just ebameeldivad olukorrad (haigus, probleemid sõpradega, seaduserikkumised, probleemid rahaga, maksmata võlad) need, mis sunnivad narkomaane oma elu muutma ja abi otsima. Ei tasu meelt heita. Narkomaania on tõesti hirmus haigus, kuid sellest on võimalik vabaneda reaalselt ja kohe praegu.

Mis võib teid aidata?
Informatsioon

Küsige, kuulake, lugege, kasutage kõiki võimalusi (raamatud, ajakirjad, internet, raadio, televisioon), käige vanematele ja lähedastele mõeldud tugigruppides ja loengutel.
Suhtuge asjasse kriitilise meelega, hinnake kuivõrd sobivad need soovitused teie olukorda.

Lähedased, sugulased, sõbrad
Ärge sulguge endasse, teil on vaja jõudu ja toetust. Ärge loobuge meeldivatest hobidest ja harjumustest nagu sõpradega kohtumised, looduses jalutamine, spordiga tegelemisest. Teie elu ei pea seisnema vaid narkomaani aitamises, kasvõi seepärast et ilma positiivse laenguta ei jätku teil jõudu, et narkomaani aidata. Teie suhtumine probleemi võib selle lahendamist kergendada või raskendada.

Kuidas ei tasu narkomaaniga käituda
Ei tasu: teda süüdistada, tema peale karjuda, tema kallal näägutada.
Seda narkouimas olev inimene eirab või tekib soov ära minna, et seda mitte kuulda. See võib provotseerida narkomaani narkootilisi aineid tarvitama.

Ei tasu ähvardada ja hirmutada
Ei tasu ähvardada ja hirmutada sellega, mida te tegelikult reaalselt ei tee. Mõelge enne hästi läbi kui midagi ütlete. Kaaluge, kas te olete võimeline lahutama armastatud mehest või kodust välja viskama armastatud poja. Kui te saate aru, et te ei suuda seda teha, siis ei tasu sellega hirmutada ega ähvardada, muidu muutute ebausaldusväärseks ja valetajaks nende silmis.

Ei tasu anuda, paluda ega rõhuda tema südametunnistusele
Te näete ise, kuivõrd muutunud on teile lähedane inimene. See, mis varem oli mõistetav ja tekitas temas kaastunnet, ärritab ja vihastab teda, enamasti tuleneb see sellest, et ta ka ise mõistab et on muutunud teistsuguseks. Ei tasu end alandada. Nii tema kui teie enda jaoks on parem see variant kui olete tugev ja mehine ning suudate jääda väärikaks.

Kuidas käituda kui lähedane inimene on haige?
Tuleb oma elu ümber korraldada, võttes arvesse lähedase haigust. Tuleb kättesaamatusse kohta ära panna raha ja kallihinnalised ehted. Omas majas vastutate selle eest teie. Samuti peab mõtlema mida on veel vaja muuta suhetes narkosõltlasega ja kuidas seda reaalses elus teha.
Olge järjekindel ja enesekindel, ärge tehke järeleandmisi. Kui seate tingimusi, siis ärge tehke erandeid.
Andke sõltlasele endale võimalus lahendada oma probleeme. Oma „abiga“ aitate tal ainult narkootikume mugavamalt edasi tarvitada.

Tuleb kindlaks määrata, millises olukorras ja kuidas olete nõus teda aitama. Ei tasu abipakkumisega kiirustada. Sellest tasub rääkida siis kui olete ise rahulik ja tasakaalukas ja ka teie lähedane suudab teid kuulata ja mõista.

Kui teil puudub vajalik informatsioon ja kogemus, siis võite julgelt pöörduda meie keskuse kogenud nõustajate poole järgmistel telefoninumbritel: 3924422; 3924293.